VIRGO

Virginis  Vir  Szűz

A téli napforduló idején itt az állatöv hatodik jegyében kel fel a Nap. A mítosz szerint a Szűz csillagkép az igazság istennőjének: Astraeinek állít emléket, akit az antik világ aranykorában nagy tisztelettel öveztek.

alfa Virginis —Sspica. A latin szó magyar jelentése kalász. A Szűz legfényesebb csillaga, amely 220 fényév távolságból, 1,21 fényrendű csillagként tündökfik. Ha 32,6 fényév távolságra közelednék, akkor sokkal fényesebb lenne, mint a Sirius. A Spica valószínűleg fedési változó. A két láthatatlan összetevőt a csillag színképében fellépő vonaleltolódás árulja el. Keringési periódusa 4 nap.

béta Virginis — Zavijah — Alaraph. Arab csillagjósok szerint azt a helyet jelezte, ahol a Hold leginkább befolyásolta azoknak az embereknek a szerencséjét, akik a Szűz házában születtek. Spektroszkópiai szempontból F8 színképtípusú törpecsillag. Említésre méltó, hogy látszólagos és abszolút fényessége egyaránt 3,8 fényrend. Ez azt jelenti, hogy a csillag éppen 10 parszek távolságra van tőlünk.

gamma Virginis — Porrima — Arich. Két F0 színképtípusba tartozó napocska, amelyek közös tömegközéppontjukat 172 év alatt kerülik meg. Mindkettő 3,6 fényrendű és egyforma fényes. Egymástól való távolságuk jelenleg 5','2. Fényük 35 év alatt jut el hozzánk.

epszilon Virginis — Vindemiatrix. A név a vindemiator nőnemű alakja, magvarul szőlőművelőt jelent. E csillag reggeli kelte volt a jel a szüret megkezdésére. G6 színképtípusú sárga óriás, távolsága 93 fényév.

A Szűz csillagképben kereken 3000 távoli galaxis van, amelyek közül 30 közepes nagyságú távcsővel is látható.