VELA

Velorum  Vel  Hajóvitorla

Ez a csillagkép a felosztott Argonauták hajója régebbi csillagkép egyik része.

gamma 1,2  Velorum. A világűrben 650 fényév távolságban mozognak ezek a csillagok, amelyek közül kettő a Földről még a leggyengébb távcsővel is kettőscsillagként látható. A csillagok egymástól látszólag 41" távolságra vannak, és majdnem egyforma fényesek. Látszólagos fényességük 2,2 fényrend, színképük szerint a B3 típusba tartoznak, mintegy 20 000 °K felületi hőmérséklettel. E rendszerhez tartozik még további két csillag, az egyik igen forró, 50 000 °K felületi hőmérsékletű, a másik ún. héliumcsillag, kb. 20 000 °K felületi hőmérsékletű. 

delta Velorum. 63 fényév távolságból 2,01 fényrendű csillagnak látszik. A hidrogéncsillagok A0 típusú színképét mutatja, abszolút fényessége 0,4 fényrend.

lambda Velorum — Alsuhail. K4 színképtípusú vörös óriás. Látszólagos fényessége 2,22 fényrend, távolsága 820 fényév. Abszolút fényessége -5,0 fényrend. 

 Velorum. Fénye 105 év alatt jut el hozzánk. Látszólagos fényessége 2,84, abszolút fényessége 0,3 fényrend. Nap-típusú, G5-ös színképe van (a Napé G2), 6000 °K körüli tényleges hőmérséklettel. 

kappa Velorum. Az ún. héliumcsillagok B3-as színképét mutatja, hőmérséklete 20 000 °K. 190 fényév távolságra van tőlünk, és 2,63 fényrendű csillagként látjuk. Abszolút fényessége — 1,2 fényrend. 

fi Velorum. 3,64 és 4,2 fényrendű komponensekből álló kettősrendszer. A csillagok közös tömegközéppontjukat 50 évenként kerülik meg. 1969-ben voltak periasztronban (közelítették meg egymást). Mindkét összetevő színképe a törpecsillagok A7 típusába tartozik. Távolságuk 50 fényév.