TRIANGULUM

Trianguli  Tri  Háromszög

A Perseus csillagkép mellett, a Kos feje fölött fénylik három halvány csillag, amelyek az egész csillagképet képviselik. Elnyújtott háromszöget alkotnak. A görögök Deltotonnak nevezték, a rómaiak Triani szigete, amely háromszöghöz rövidebb oldalát egymáshoz közel levő csillagocskák ékítik." Minket azonban a háromszögnek csak a három fényesebb csillaga érdekel. 

alfa Trianguli — Metallah. F2 színképű törpecsillag, amelyben a hidrogénvonalak már gyengébbek, a fémvonalak viszont erősebbek. A csillag tényleges hőmérséklete kb. 7500 °K. Az égen 3,58 fényrendű csillagként látható. 64 fényév távolságra van tőlünk. Abszolút fényessége 2,1 fényrend.

béta Trianguli. Ugyancsak törpe, színképe azonban A5 típusú. Hőmérséklete tehát sokkal nagyobb, 10 000 °K körüli. 230 fényév távolságra van tőlünk, és az égen 3,08 fényrendű csillagnak látszik. Abszolút fényessége —0,6 fényrend. 

gamma Trianguli. Napunkénál nagyobb hőmérsékletű csillag, de 109 fényév távolságban van, ezért csak 4,07 fényrendű apró csillagnak látjuk. Abszolút fényessége 1,5 fényrend.

A Háromszög csillagkép jellegtelenségéért és fényszegénységéért egyetlen objektum nyújt kárpótlást, az M 33 (NGC 598) jelű nagy spirális köd. Ez a második legnagyobbnak látszó galaxis az Andro-meda-köd után, amely derült éjszakán szabad szemmel is észlelhető. Kézi távcsővel jobban felismerhető.             A Triangulum-köd becslés szerint 1 750 000 fényév távolságra van.