TRIANGULUM  AUSTRALE

Trianguli Australis  Tra  Déli Háromszög

Bayer Uranometriájában a Déli Háromszög csillagképet az északi égbolton levő háromszög párjaként tüntette fel. Amíg abban egy késői típusú szép spirális galaxis van, a déli égbolton a háromszöget három fényesebb csillag képviseli.

alfa Trianguli Australis. A három csillag közül a legfényesebb, 1,88 fény rendű, K5 színképtípusú csillag. Narancs színű fénye közvetlenül összefügg a csillag felszínének 4500 °K hőmérsékletével. Fénye 99 év alatt ér el hozzánk. Abszolút fényessége -0,5 fényrend.

béta Trianguli Australis. 38 fényév távolságra van, 4,04 fényrend látszólagos fényességű csillag. Kb. 7500 °K hőmérsékletű, amely megfelel F0 típusú színképének. Abszolút fényessége csak valamivel nagyobb, 2,7 fényrendre becsülik.

gamma Trianguli Australis. E csillagról csak azt tudjuk, hogy a hidrogéncsillagok csoportjába tartozik. Felületi hőmérséklete mintegy 10 000°K-otérel. 

delta Trianguli Australis. A csillagképnek valamivel halványabb tagja, 4,03 fényrendű csillagként fénylik, G0 típusú színképe a Napéhoz hasonló. 32,6 fényév távolságból l-es fény rendű csillagnak látszana. Távolsága 131 fényév.

E csillagképben több delta Cephei típusú változócsillag van, de fényességük maximumban is egy teljes fényrenddel kisebb a szabad szemmel való észlelhetőségnél.