TELESCOPIUM

Telescopii  Tel  Távcső

A Távcső nevet de la Caille abbé adta ennek a csillag emlékeztetőül a csillagászat fejlődésében olyan óriási jelentőségű találmányra. Johann Ebiért Bode a múlt század elején kiadott Uranometria sive astrorum descriptio című csillagatlaszában realisztikusan ábrázolta ezt a csillagképet.

alfa Telescopii. A csillagkép legfényesebb csillaga, 3,76 fényrendű. 650 fényév távolságban fényÜK, B6-os, ún. héliumcsillagszínképe van. Kereken 20 000 °K a felületi hőmérséklete. Abszolút fényessége -2,8 fényrend.

delta1  Telescopii. 5-ös fényrendű, apró csillag. Éppen olyan messze van tőlünk, mint az előbb említett csillag. Hasonló a színképe is, ezenfelül van egy láthatatlan kísérője, amely azonban csak a színképvonalak periodikus eltolódásából derül ki. Amint a delta melletti index jelzi, a csillag mellett még egy másik csillag is látható. Ez kettőscsillag, de csupán optikai kettőscsillag másik összetevőjének tekinthető. Az első 650 fényév távolságban van, míg a második, halványabb, sokkal messzebb — 1088 fényévnyire — van tőlünk.

epszilon Telescopii. Sárga, a Nap színképéhez hasonló, G5 típusú csillag. Távolsága 300 fényév, abszolút fényessége -0,2 fényrend. Látszólagos fényessége 4,60 fényrend.

kszi Telescopii. 365 fényév távolságban helyezkedik el, 4,14 fényrendű csillag. A hideeebb narancs színű csillagok K0 típusú színképét mutatja. Abszolút fényessége 0,8 fényrend.