TAURUS

Tauri  Tau  Bika

E csillagkép neve az istenek atyjának, Zeusznak legendás félrelépésére emlékeztet, aki bikává változva csábította el Európát. A Bika az állatöv második jegye.

alfa Tauri — Aldebaran. Neve az arab Al Dabaran szóból származik, jelentése: kísérő. Vörös óriáscsillae, amelynek átmérője 36-szor nagyobb a Napénál. 64 fényév távolságban fénylik, és a K5 színképtí-pusba tartozik, 3000 °K körüli felületi hőmérsékletű. Abszolút fényessége -0,6 fényrend. 

béta Tauri — Nath. Óriáscsillag, 142 fényév távolságban. Vizuális látszólagos fényessége 1,78 fényrend, abszolút fényessége - 1,5 fényrend. Régi térképeken ez jelölte a Bika egyik szarvát. Ezt a csillagot a Szekeres csillagkép kiegészítésére is használják.

M 45 — Pleiadok. Igen népes nyílt csillaghalmaz, amelynek apró csillagai szekér alakban csoportosulnak. A Pleiadok hét csillaga a telinold látszólagos nagyságával egyenlő felületen oszlik el. Az egész csillagcsoport porfelhőbe burkolózik, ennek sűrűsége azonban nem mindenütt egyenlő. Különösen feltűnő a Merope közelében levő felhő, amely szétszórja e csillag sugárzását. A Pleiadok legfénvesebb csillaga az Alcyone B színképtípusú, fehér szubóriás. A csillaghalmaz távolsága 500 fényév.

A Hyadok olyan csillaghalmaz, amelynek tagjai nagyjából azonos irányban és egy közös pont felé mozognak 40 km/sec sebességgel. Közöttük több óriás is van, és a Pleiadoktól eltérően, nincs köztük oly sok fényes és forró csillag. Általában azt tartják, hogy a Hyadok csoportjához összesen 132 csillag tartozik.