SAGITTA

Sagittae  Sge  Nyíl

A Tejút dús folyamában a Sas csillagképben levő Altair csillag fölött található a kis Nyíl csillagkép, amelyet a görögök Tóxon vagy Oistos néven ismertek. A rómaiak ezt Sagittára latinosították, az arabok pedig El Shamnak nevezték. Az egyik monda szerint e csillagkép Herkulesnek a sassal vívott harcára emlékeztet. 

alfa Sagittae — Sham. Bár csak 4,37 fényrendű kis csillagnak látszik, valójában szuperóriás. Az F8 színképtípusba tartozik, spektrumában a hidrogénvonalak már gyengébbeTk, ezzel szemben a kalcium- és más fémvonalak száma megnövekszik. E csillagok hőmérséklete 7500 °K körül mozog. Távolságát 540 fényévre becsülik, abszolút fényessége —1,7 fényrend. 

béta Sagittae. Színképe G7 típusú, a Napéhoz (G2) eléé hasonló. Hőmérséklete 6000 °K. E csoport csillagai sárgán fényiének, számuk igen nagy, az összes csillagnak mintegy 16 %-át alkotják. A fi Sagittae látszólagos fényessége 4,45, abszolút fényessége 0,0 fényrend. Fénye 250 évig vándorol, amíg eljut a Földre. 

gamma Sagittae. M0 színképtípusú óriáscsillag, tehát hőmérséklete viszonylag alacsony, kb. 3500 K. Színe ennek következtében vörös. 3,7 fényrendű csillagnak látjuk, 190 fényév távolságból. Abszolút fényessége -0,1 fény rend.

delta Sagittae. Óriáscsillag, bonyolult M2 és A0 színképpel. 410 fényév távolságból látszólagos fényessége 3,78 fényrend. Abszolút fényessége -1,7 fényrend.

A Nyíl csillagképben csak egyetlen fényesebb nyílthalmaz van, az NGC 6838, a dzéta csillag közelében. Ez hármasrendszer, amely halványabb a mi fényességhatárunknál. A Nyíl csillagkép legjobban hegyeken, tiszta, hold nélküli éjszakákon észlelhető.