SEXTANS

Sextantis Sex Szeksztáns

Gdansk polgármestere Jan Hevekké (latinosán Hevelius) 1690-ben néhány új elnevezést vezetett be Prodromus Astronomiae című könyvében, az égboltnak azokra a területeire, ahol csak kevés csillag található. Törekvését az indokolta, hogy a csillagképrendszernek nem volt nemzetközileg elismert határa, ami miatt sok zavar támadt. Ezért igyekeztek minden, még üresen álló helyet kis csillagképekkel kitölteni. Ily módon került a Szeksztáns jele is az égre, valamint a korszerű csillagkatalógusokba és térképekre.

alfa Sextantis. A0 színképtípusú csillag, 4,50 fényrend látszólagos fényességgel. Távolságát 0,"012 parallaxisszög fejezi ki, ami 270 fényévnek felel meg. Abszolút fényessége —0,1 fényrend.

béta Sextantis. 365 fényév távolságban van A B5 jelű színképtípusba tartozik, az égen 4,95 fényrendű kis csillagként fénylik, 10 parszek távolságból fényesebben ragyogna, mint az ökörhajcsár csillagkép legfényesebb csillaga, az Arcturus. 

gamma Sextantis. Kék csillag, 5,16 fényrend látszólagos fényességgel, amely az A0 színképtípusba tartozik. Napunk fénye 230 év alatt éri el. Abszolút fényessége 0,9 fényrend.