SERPENS

Caput et Cauda Serpentis Ser Kígyó

E csillagképet a Kígyótartó két részre osztja: a Serpens Caputra és a Serpens Caudára.

caput:

alfa Serpentis. A Serpens Caput legfényesebb csillaga. Neve unuk elhaia, a kígyó nyaka. 2,75 fényrendű, amely 82 fényév távolságból fénylik. Felületi hőmérséklete kisebb, mint a Napé. Abszolút fényessége 0,8 fényrend.

béta Serpentis. 3,74 fényrendű csillag, 120 fényév távolságban van, színképe szerint a hidrogéncsillagok közé tartozik, hőmérséklete valamivel nagyobb, mint a Napé. Abszolút fényessége 0,9 fényrend.

gamma Serpentis. F5 színképtípusú törpecsillag. Olyan távolságban van, hogy a fény teljes 41 év alatt teszi csak meg az utat a Földig, 299 790 km/s sebességgel. Abszolút fényessége 3,3 tényrendet ér el.

delta1, delta2  Serpentis. Kettőscsillag, 4,50 fényrendű fő összetevővel. Kísérője 5,37 fényrendű. Színképük A9, illetve A7típusú. Törpecsillagok, 172 fényév távolságra vannak tőlünk. 

epszilon Serpentis. A6 színképtípusú törpe, 86 fényév távolságban. Fényessége 10 parszek távolságtól 1,6 fényrend lenne.

M 5 — NGC 5904 az egyik legfényesebb gömbhalmaz.

cauda: 

éta Serpentis. A G8 színképtípusba tartozó szubóriás, olyan távolságban, ahová a fény az átlagos emberi életkor — 68 év — alatt ér el.

kszi Serpentis - Alya. 105 fényév távolságból fénylik, 3,64 fénv-rendű csillag. A hidrogéncsillagok A5-ös színképét mutatja. Abszolút fényessége 1,1 fényrend.

NGC 4756 jellegzetes szétszóródott csillaghalmaz.

NGC 6611 — M 16 ködbe ágyazott nyilt csillaghalmaz.