RETICULUM

Reticuli  Ret  Háló

De la Caille abbé ezzel az elnevezéssel akarta kiemelni a csillagászat egyik segédeszközének, a távcsőben levő hálózatnak a fontosságát, amely a csillagok helyének bemérésére szolgál. A Háló könnyen megtalálható, mert elég közel fekszik a Nagy Magellán Felhőhöz. Halvány csillagok alkotják, amelyek helyzetükkel az északi égbolt Delfin nevű kis csillagképére emlékeztetnek.

alfa Reticuli. G5 színképtípusú, 3,36 fényrendű csillag, a Napénál valamivel kisebb felszíni hőmérséklettel. A fénynek mintegy 365 évre van szüksége, hogy az a Reticulitól hozzánk eljusson. 

béta Reticuli. Erről a csillagról azt tudjuk, hoey a G9 színképtípusba tartozik. Ezeknek a csillagoknak a felületi nőmérséklete kereken 6500 °K. Távolsága 76 fényév. 

gamma Reticuli. Az M5 színképtípusú csillagok közé tartozik, amelyekből mindössze 7% látható szabad szemmel. Látszólagos fényessége 4,46 fényrend.

epszilon Reticuli. Látszólagos fényessége 4,42 fényrend. Olyan távolságban fénylik, ahová a fény 80 év alatt ér el. K5 színképtípusú, a Napnál hidegebb szubóriás. Abszolút fényességét 2,5 fényrenare becsülik.