PISCES

Piscium Psc Halak

E csillagkép egyik tagja az Andromeda csillagképben levő Mirach csilláé közelében, másik tagja a Pegasus négyszöge alatt található. A halakról több legenda is szól, maga Ovidius is említi. 

alfa Piscium — Alrisha — El Resha — szalagcsomó. Kettőscsillag, igen közeli összetevőkkel. Mindkét csillag 700 év alatt kerüli meg a közös tömegközéppontot. Színképük is azonos, A2 típusú, ami a hidrogéncsillagokat jellemzi. A fényesebb összetevő 4,33, a másik 5,23 fényrendű. A fény 130 év alatt futja be a csillag—Föld távolságot. A kettőscsillag abszolút fényessége 1,3 fényrend.

béta Piscium. Látszólagos fényessége 4,52 fényrend, távolsága 325 fényév. B5 típusú színképe alapján a héliumcsillagok közé sorolható. Felületi hőmérséklete 20 000 °K. 10 parszek távolságból -0,4 fényrendű csillagként ragyogna.

gamma Piscium. G5 színképtípusú sárea óriás, amely 125 fényév távolságból, 3,85 fényrendű csillagnak látszik. 32,6 fényév távolságban olyan fényes lenne, mint az Eridanus csillagképben levő Achernar csillag.

ióta piscium. 48 fényév távolságban világít, F5 színképtípusú törpecsillag, látszólagos fényessége 4,28 fényrend. 32,6 fényév távolságban ez az érték 3,4 fényrendnél valamivel nagyobb lenne.

TV Piscium. Félszabályos változócsillag, 4,6-tól 5,2 fényrendig terjedő amplitúdóval. Periódusa 49 nap, távolsága 325 fényév.

30 Piscium. Vörös szubóriás. Az M3 színképtípusba tartozik. 235 fényév távolságból 4,66 fényrendű csillagként látható az égen.