PISCIS AUSTRINUS

Piscis Austrini  Psa  Déli Hal

Augusztus vége felé éjfél körül, vagy októberben az esti órákban észlelhető Európában a déli látóhatáron a Fomalhaut nevű fényes csillag. A Déli Hal csillagképhez tartozik, amely akkor kapta a nevét, amikor Görögországban, majd Rómában elterjedt az egyiptomi ízisz istennő kultusza. Az elnevezés összefügg azzal a legendával, amely szerint az istennőt egy hal mentette meg. 

alfa Piscis Austrini — Fomalhaut. Arabul Famol-Hoot el Ganoubi déli halszájat jelent. A csillag felületi hőmérséklete mintegy 9000 °K. Az A2 színképtípusba tartozik. 1,29 fényrendű csillagként, 23 fényév távolságból ragyog.

béta Piscis Austrini . Hidrogéncsillag, A0 típusú színképpel, 220 fényév távolságban. 4,36 fényrendű csillagnak látjuk. Abszolút fényessége 0,2 fényrend. 

gamma Piscis Austrini. A0 színképtípusú óriáscsillag, amely 180 fényév távolságra van tőlünk. 4,52 fényrendű csillagként fénylik. Abszolút fényessége 0,8 fényrend. 

epszilon Piscis Austrini. 250 fényév távolságban van. Látszólagos fényessége 4,22, abszolút fényessége -0,2 fényrend. Színképe szerint a héliumcsillagok csoportjába tartozik. Tényleges felületi hőmérsékle te 20000 °K körül van.