OPHIUCHUS

Ophiuchi  Oph  Kígyótartó

A Kígyótartó valószínűleg a görög orvos, Aesculapius emlékére kapta a nevét. Három részből álló csillagkép. A középső rész a kígyótartó teste, ettől nyugatra van a kígyó feje, és keletre a kígyó farka.

alfa Ophiuchi — Ras Alhague — a pásztor. Fényes fehér csillag, 2,04 fényrend látszólagos fényességei. 60 fényév távolságra van tőlünk. A nagy hidrogéntartalmú csillagok csoportjába tartozik, 10 000°K felületi hőmérséklettel. Színképében érdekes jelenség a Föld és a csillag között terjeszkedő csillagközi gáz sötét vonalainak, illetőleg a csillag külső kalciumburkától származó vonalaknak a megjelenése.

béta Ophiuchi — Kelb Alrai. A név arab jelentése: a “pásztor kutyája". Valóiában KI színképtípusú óriás, amely az égbolton 2,94 fényrendű csillagként fénylik, 125 fényév távolságból. Abszolút fényessége 0,1 fényrend. 

éta Ophiuchi - Sabik - elöl menő. Kettőscsillag, az egyik 3,2 a másik 3,5 fényrendű. Közös tömegközéppontjukat 80 évenként kerülik meg. Színképük szerint mindketten A2 típusúak. Ez a kettőscsillag 73 fényév távolságra van tőlünk. 

rhó Ophiuchi. Négy csillagból álló rendszer, tagjainak fényessége 5,2, 5,9, 6,6 és 7,1 fényrend. E rendszer 410 fényévre van tőlünk. E csillagképben található az M 10, M 12 és az M 19 jelű fényes gömbhalmaz.

Velox Barnardi. Kivételként veszünk fel jegyzékünkbe egy 9 fényrendű csillagot. Jellegzetessége, hogy az eddig ismert legnagyobb saját mozgást mutatja, évente 10,25 ívmásodperccel vándorol tovább. Tőlünk mindössze 6 fényév távolságra van.