MICROSCOPIUM

Microscopii  Mic  Mikroszkóp

Louis de la Cailleabbé ezzel a csillagképpel örökítette meg a mikroszkóp feltalálását, amely a XVIII. század természetbúvárainak és orvosainak nélkülözhetetlen eszközévé vált. A csillagkép több kicsi, alig 5-ö s fényrendű tagból áll, amelyek a Páva és a Repülőhal csillagképek között fénylenek. 

alfa Microscopii. Látszólagos fényessége 5,00 fényrend, és a G6 jelű színképtípus Nap-típusú csillagaihoz tartozik. Hőmérséklete valamivel alacsonyabb azokénál. 365 fényév távolságban fénylik. Ha a csillag 32,6 fényév, vagyis 10 pars/ek távolságban lenne, úgy ragyogna az égen, mint az ökörhajcsár csillagképben az Arcturus csillag.

gamma Microscopii. A Mikroszkóp legfényesebb csillaga, bár látszólagos fényessége csak 4,71 fényrend. Abszolút fényessége 0,4 fényrend. E csillag színképe, előző társáéhoz hasonlóan, a G4 típusba tartozik. A csillag 230 fényév távolságra van tőlünk. 

epszilon Microscopii. A kifejezéstelen Mikroszkóp csillagkép három fényesebb csillaga közül az utolsó. Látszólagos fényessége 4,79 fényrend, távolsága 112 fényév. Abszolút fényessége 2,1 fényrend. Jellegzetes hidrogéncsillag színképet mutat, 10 000 °K felületi hőmérséklettel. Ezek a csillagok fehérek és a 9m5-nél fényesebb csillagok 27 százalékát alkotják.