LACERTA

Lacertae Lac Gyík

Ez a csillagkép is az égbolt olyan részén terül el, amely fényes csillagot nem tartalmaz. Jobannes Hevelius a Hattyú és az Andromeda közti területnek a prózai Gyík nevet adta. A csillagkép csillagokban szegény, jellegtelen, és ezért nehezen is található meg. Tulajdonképpen csak három fényesebb csillaga van, amelyek fizikai tulajdonságait most közelebbről megvizsgáljuk. 

alfa Lacertae. Nagy, kb. 10 000°K hőmérsékletű csillag. Az AO színképtípusba tartozik, tehát hidrogéncsillag. Távolsága 91 fényév. Látszólagos fényessége 3,85, abszolút fényessége 1,6 fényrend.

béta Lacertae. KO színképtípusú óriás, olyan távolságban, ahová a fény 172 év alatt ér el. Az égen 4,58 fényrendű csillagként fénylik, 1,0 fényrend abszolút fényességgel.

1 Lacertae . K4 színképtípusú óriás, 627 fényév távolságban. 4,22 fényrendű csillagnak látjuk. Abszolút fényessége negatív előjelű és — 0,8 fényrendnek felel meg.

Ezeken kívül a Gyík csillagképben nincs más fényes objektum. Említésre méltó még, hogy az utóbbi időben két nova lángolt fel benne, mindegyiknek Q típusú színképe volt. Először 1910-ben, a fényesebb pedig 1950-ben. Ekkor ennek a csillagnak a fényessége 2,1 fény rendre növekedett, majd több hónap múlva 14,4 fényrendre csökkent.