INDUS

Indii  Ind  Hindu

A Hindu csillagképet Bayer Uranometriája. ábrázolta először 1603-ban. A latin indus név inkább India lakóira illik, a csillagkép alakja mégis az észak-amerikai prérik indiánjára emlékeztet. Déli része meglehetősen jellegtelen, csak a Páva és Daru csillagképek között található benne négy, valamelyest fényesebb csillag.

alfa Indii. A Napunkkal azonos színképtípusú csillag, tehát felületi hőmérséklete is nagyjából ugyanakkora, 6000 °K körüli. Amennyiben a csillagnak van kromoszférája, feltételezhető, hogy abban is ugyanazok a jelenségek játszódnak le, mint a Napon. Eruptív protuberanciák szállnak fel belőle, és a koronából — amelynek létezése ugyancsak elképzelhető — az anyag visszaesik a csillagra. Égboltunkon az a Indii 3,21 fényrendű csillagként fénylik. 102 fényév távolságra van tőlünk. Abszolút fényessége 0,7 fényrend. 

béta Indii. Jóval hidegebb csillagtípus, kb. 4500 °K hőmérséklettel, K2-es színképében már a fémvonalak vannak túlsúlyban. 270 fényév távolságra van tőlünk. Látszólagos fényessége 3,72, abszolút fényessége - 0,9 fényrend.

gamma Indii. Sárgás kettőscsillag, 190 fényév távolságban. Főösszetevője 4,60, másik összetevője 7,0 fényrendű. Együttes fényességük 4,60 fény rend. Egymástól 5'/3 távolságra vannak, tehát közepes nagyságú csillagászati távcsövekkel észlelhetők.

théta Indii. 4,60 fényrendű csillag, 78 fényév távolságban. A hidrogéncsillagok (A5) csoportjába tartozik, 10 000 °K körüli felületi hőmérséklettel.