HYDRUS

Hydri  Hyi  Déli Vízikígyó

A Nagy Magellán Felhőhöz viszonylag közel található a Déli Vízikígyó csillagkép. J. Bayer nevezte el így 1603-ban a déli éebolt csillagainak egy csoportiát, az Északi Vízikígyó csillagkép párjaként. Az alaktalan csillagkép legfényesebb csillaga az Eridanus folyó végén levő Achernar csillag fölött fénylik.

alafa Hydri. Olyan távolságban van, ahová a fény 41 év alatt jut el. Fizikailag«a hidrogéncsillagok A7 csoportjába tartozik, nagy, 20 000 °K körüli felületi hőmérsékletű. Az égbolton 3,02 fényrenaű csillagként fénylik. Abszolút fényessége 2,5 fényrend.

béta Hydri. Naptípusú törpecsillag, színképtípusa G0, az égbolton 2,90 fényrendű csillagként világít. Abszolút fényessége -3,8 fényrend. 22 fényév távolságra van.

gamma Hydri. A fény 250 év alatt teszi meg e csillag és a Föld közötti távolságot. Fényessége 3,71 fényrend, abszolút fényessége -1,3 fényrend. Az M3 színképtípusba tartozik, amelyre molekulasávok jellemzők. Hőmérséklete kisebb, 3500 °K körüli. 

delta Hydri. Az A2 hidrogéncsillagok típusához tartozik. 72 fényév távolságban van. Egünkön 4,26 fényrendú csillagként látjuk. Abszolút fényessége 2,5 fényrend.