HOROLOGIUM

Horologii  Hor  Ingaóra

Amikor de la Caille abbé a déli égbolt addig még meg nem jelölt területeire keresett elnevezést, a fényes Achernar csillag közelében levő Eridanus csillagkép és a Reticulum csillagkép közti vidéket Ingaórának nevezte el. Hosszúra nyúlt, teljesen jellegtelen csillagkép, csupán néhány 4 és 5 fényrendű csillagból tevődik össze.

alfa Horologii. A csillagkép legfényesebb tagja, 3,83 fényrendű. A Naptól 148 fényév távolságra van. KI típusú színképében naeyon erős fémvonalak és molekula elnyelési sávok láthatók. Felületi hőmérséklete 4500 °K. A csillag abszolút fényessége 0,5 fényrend.

béta Horologii. A nagy hidrogéntartalmú csillagok közé tartozik, távolságát (parallaxisát) nem ismerjük pontosan. Az égbolton majdnem 5-ös fényrendű csillagként fénylik.

éta Horologii. Csaknem atlaszunk fenyrend határa alatt van, fényessége 5,26 fényrend. A nagy hőmérsékletű csillagok közé tartozik, amint az A5 színképtípusából következik. Távolsága 155 fényév.

mü Horologii. A fény 155 év alatt jut el erről a csillagról a Földre. F0 típusú színképében a hidrogénvonalak már gyengébbek, és a fémgőzök vonalai megerősödnek. Hőmérséklete nagyobb, mint a Napé, eléri a 7500 °K-ot.