GEMINI

Geminorum Gem Ikrek

Az állatövben a harmadik jegy az Ikrek. Nagy kiterjedésű csillagkép, ebben éri el az ekliptika a legmagasabb deklinációjú pontját. Nem kerülheti el figyelmünket két fényes csillaga: a Castor és a Pollux, két fivér, akiket az antik mitológia az égre helyezett. Minthogy mindkettőjük atyja az Olümposzon trónoló Zeusz volt, ők voltak a dioszkurok.

alfa Geminorum — Castor. Bonyolult csillagrendszer. 1,58 fényrendű csillagként ragyog. Már kis távcsővel felismerhető a kísérője, egy 2,89 fényrendű csillag. Mindkettő kékes színű, amint ez A2 és AO színképüknek megfelel. Nagyobb távcsővel egy további, 9 fényrendű összetevőt is felfedezhetünk. A csillagok a közös tömegközéppontot 380 év alatt kerülik meg. Színképükből megállapították, hogy mindegyiküknek van még egy-egv további, nem látható kísérője. A Castor tehát igen figyelemreméltó hatszoros csillag, 45 fényév távolságban.

béta Geminorum — Pollux. K0 színképű és 4500 °K felületi hőmérsékletű óriáscsillag. 35 fényév távolságra van tőlünk, és 1,21 fényrendű csillagként sziporkázik. Abszolút fényessége —1,0.

gamma Geminorum- Alhena - FIiastyúk pásztor. A1 színképtípusú csillag, 84 fényév távolságban. Vizuális fényessége 1,39, az abszolút -0,1 fényrend.

epszilonn  Geminorum — Mebsuta — Kinyújtott kar. 3,18 fényrendű csillag, amely 32,6 fényév távolságból sokkal fényesebben ragyogna, mint a Sirius. 1100 fényévnyi távolsága miatt azonban fénye sokkal gyengébb. G8 színképtípusú szuperóriás.

M 35 szép nyílthalmaz, amefy már színházi látcsővel is látható. A nagyobb távcső teljes látómezejét kitöltik 8-tól 12 fény rendig terjedő csillagai.