DORADO

Doradus Dor Aranyhal

alfa Doradus. 3,47 fényrendű csillag, színképe A0, hőmérséklete kb. 10000 °K. Távolsága 300 fényév. 

béta Doradus. Az ún. cepheida típusú változók közé tartozik, 9,84 nap periódus idővel; ez idő alatt a csillag fényességét 4,5-től 5,8 fényrendig változtatja. 910 fényév távolságra van tőlünk.

gamma Doradus. Látszólagos fényessége 4,36 fényrend, távolsága 47 fényév. Fizikailag azoknak a csillagoknak a csoportjába tartozik, amelyek felületi nőmérséklete nagyobb, mint a mi Napunké, kb. 7500 °K. Abszolút fényessége 3,6 íenyrend.

delta Doradus. Színképe A5 típusú, az ún. hidrogéncsillagok közé tartozik. 4,5 fényrendú csillagként fény lik, 148 fényév távolságból. Abszolút fényessége 1,2 fényrend.

LMC — Large Magellanic Cloud — A Nagy Magellán Felhőt a Tukánban levő Kis Magellán Felhővel együtt a tengerjáró Magellán fedezte fel 1519-ben. Néha röviden Nebucula Maior és Nebucula Minor néven emlegetik őket. Mindkét felhő jól felbontható egyes csillagokra, amelyek a középponti részeken határozottan sűrűsödnek. Legfényesebb csillagai 9, a leghalványabbakpedig 19 fényrendűek. Mindkét felhő látszólag a Tejúthoz tartozik. Több ezer változó, főleg cepheida típusú csillag, egy sereg csillaghalmaz, valamint nagy csillagközi anyagfelhők találnátok bennük. Ez leginkább a Tarantella gázködben és a felhők peremvidékén fordul elő. A nagy felhő távolságát 64 000 parszekre becsülik. Úgy látszik, hogy a Nagy Magellán Felhő részt vesz a Tejút karjainak forgásában.