CORONA  AUSTRALIS

Coronae Australis   Cra    Déli Korona

Az Északi Korona párjaként a déli égbolton, több félkörben elhelyezkedő csillagot Déli Koronának neveznek. A csillagkép olyan területen fekszik, ahol a fényelnyelő csillagközi anyag átszövi a Tejút gyengén világító felhőit. Főleg porrészecskékből és csillagközi gázból áll, ennel^ megfelelően különböző módon befolyásolja a rajta áthaladó fényt: a sugárzás részben szóródik a porrészecskéken, másrészt a gázatomokban elnyelődik. Mindkét hatás eredménye, hogy a csillagfény gyengül. 

alfa Coronae Australis  - . A legfényesebb csillag, fényrend látszólagos fényességgel. 102 fényév távolságból világít. Abszolút fényessége 1,6 fényrend. 

béta Coronae Australis. Sárgás színű csillag, a G5 színképtípusba tartozik. A fénynek 365 évre van szüksége, hogy áthidalja a csillag-Föld távolságot. Fényessége 4,16, abszolút fényessége -1,1 fényrend. 

gamma Coronae Australis. F7 színképtípusú törpecsillag, 58 fényév távolságban. 4,26 fényrendű csillagnak látszik. 10 parszek távolságból vizsgálva, fényessége gyakorlatilag 1 fényrend lenne.

delta Coronae Australis. Narancs színű csillag, színképtípusa KI. 220 fényév távolságban van, ahonnét 4,66 fényrendű csillagnak látjuk. Abszolút fényessége 0,5 fényrend.

A CrA csillagképben látható többek között a szép, szabályos NGC 6541 gömbnalmaz.