COMA  BERENICES

Comae Berenicis  Com  Bereniké haja

Bereníké, a kyrénéi Magosz király lánya, levágatta szép haját, hogy Vénusznak áldozza, mivel férje, Ptolemaiosz király egészségesen tért vissza egy hadjáratból. Ptolemaiosznak nem tetszett Bereniké cselekedete és csak akkor békéit meg vele, amikor az udvari matematikus, Conon felvilágosította, hogy az istenek a hajat a csillagokra helyezték. Tycho Brahe, aki a csillagképet elnevezte, nem sejtette, hogy az égen olyan területet határolt el, ahol tömérdek távoli galaxis található. A csillagképnek igen kevés csillaga van. 

alfa Comae Berenicis — Diadem. 5,22 fényrendű csillag, amely az FO színképtípusú törpecsillagok közé tartozik. E csillagok hőmérséklete valamivel nagyobb, mint a Napé. Abszolút fényessége 4,0 fényrend. A csillag távolsága 57 fényév. 

béta Comae Berenicis. G0 típusú törpecsillag, amelynek színképe hasonlít Napunkéhoz. A tőlünk 27 fényév távolságban levő csillag fényessége 4,32 fényrend, abszolút fényessége csak 4,8 fényrend. 

gamma Comae Berenicis. 4,56 fényrendű csillagként olyan távolságban látjuk, ahová a fény csak 300 év alatt jut el. K3 színképtípusú, narancs színű szubóriás, amely ha 32,6 fényév távolságban lenne, -0,2 fényrendű csillagként ragyogna.

M 53 (NGC 5024) gömbhalmaz. Legjobban tükörteleszkóppal -látható.

NGC 4826 (M 64) szép spirálköd, olyan fényes, mint egy 8,8 fényrendű csillag.

NGC 4382 (M 85) 9-es fényrendű spirálgalaxis.