CEPHEUS

Cephei Cep Cefeusz

A Cassiopeia és a Sárkány csillagkép között négy fényes csillagból álló csillagcsoport van, amely a Cepheus nevet kapta. A görög mitológia szerint Cepheus, Etiópia királya és a szép Andromeda apja volt. A modern tudomány ezekről a csillagokról az alábbiakat tudja: 

alfa Cephei — Alderamin — jobb kar. K.7 színképtípusú óriáscsillag, amely 49 fényév távolságra van tőlünk és egünkön 2,50 fényrendű csillagként ragyog. 1 parszek távolságról a csillag fényessége 1,7 fényrend volna.

béta Cephei - Alphirk - nyáj. Valójában kettőscsillag. A főcsillag kis, 3,30-tól 3,35-ig terjedő amplitúdójú változó. E fényváltozások szokatlanul rövid idő: 0,19 nap alatt ismétlődnek. Csillagászatilag a (3 Cephei a változók egyik osztályának jellegzetes képviselője. Az Alphirk az óriáscsillagok osztályába tartozik. Fényének 740 évre van szüksége, amíg elér hozzánk.

gamma Cephei — Alrai — juhász. K1 színképtípusú szubóriás, 50 fényév távolságban.

delta Cephei. A cepheidák vagy ó cephei típusú változócsillagok névadója és legismertebb képviselője. 5,37 napos periódussal változtatja fényességét, 4,1-től 5,2 fényrendig. Szuperóriás, maximum idején F5, minimum idején G0 színképtípusú. A csillag átmérője legnagyobb fényessége idején 35,4-szerese, minimumban 31,6-szorosa Napunkénak. A csillag 930 fényév távolságra van tőlünk.

A Cepheus csillagképben meglehetősen sok kettőscsillag és csillaghalmaz is van.