CENTAURUS

Centauri Cen Kentaur

alfa Centauri — TolimanSzőlőhajtás. Más források szerint rigel kent - a kentaur lába. Mindkét elnevezés a mesebeli kentaurral kapcsolatos, amely félig ember, félig ló. Az a Centauri kettőscsillag. Egyik összetevője hasonló színképű, mint a mi Napunk, egészen pontosan: G4-es. Együttes fényességük 0,06 fényrend.

Itt említjük meg a proxima centauri csillagot is, bár 9-es fényrendű. K5-ös vörös törpecsillag, az a Centauri közelében van, a mi Naprendszerünkhöz legközelebb. Csak akkora távolság választ el tőle, amelyen a fény 4,3 év alatt átfut.

béta Centauri — Agena. B3 színképtípusú fényes óriás, amely 325 fényév távolságra van tőlünk. Ennek a csillagnak a főcsillagtól ez idő szerint 1"2 távolságra 9-es fényrendű kísérője van. Elkülönítésükhöz jó csillagászati távcső szükséges. Az Agena összfényessége 0,86 fényrend, abszolút fényessége -4,3 fény rend.

gamma Centauri. 10 000 °K hőmérsékletű hidrogéncsillag. Fényessége 2,38 fényrend, távolsága 130 fényév. 

delta Centauri. B3 színképű héliumcsillag, 220 fényév távolságból, 2,88 fényrendű csillagként fénylik. Abszolút fényessége -1,2 fényrend.

omega Centauri. Szabad szemmel is jól látható gömbhalmaz, amely 5000 parszek távolságban van.