CAMELOPARDALIS

Camelopardalis Cam Zsiráf

A Szekeres csillagkép és a Sarkcsillag között üres tér tátong. Csak kevés csillag ér el olyan fényrendet, ami magára vonná a figyelmünket, és összekötő vonalrendszer képzésére csábítana. 1624-oen a minden költői képzelettől mentesJákob Bartscb Usus astronomicus planis-phaerium Argentínáé című művében ezt az alaktalan helyet Zsiráfnak nevezte el. Minthogy a csillagászok nem szívesen változtatják a már meeszokott csillagképneveket, a mai napig így nevezik. Az egész csillagképben csak két csillag látható jól szabad szemmel.

alfa Camelopardalis. 3300 fényév távolságra van tőlünk, s amint azt O9 színképe elárulja, szokatlanul forró csillag. Felületi hőmérséklete 35 000 °K. Az ilyen csillagok igen ritkák. 4,38 fényrend látszólagos fényességű, 10 parszek távolságból fényessége -6,3 fényrend lenne.

béta Camelopardalis. G2 színképtípusú szuperóriás, amelyet alie 4,22 fényrend fényességű csillagnak látunk. Ha 10 parszek távolságban lenne, akkor -5,2 fényrendű csillagként szikráznék az égen. 1700 fényév távolságra van tőlünk.