CAELUM

Caeli Cae Véső

Nicolas-Louis de laa Caille a már meglevő csillagképek közül fennmaradt formátlan helyeknek különleges neveket adott. Ilyen a Véső csillagkép is. Gerincét alkotó négy halvány csillaga éppúgy az Erida-nushoz vagy a Galambhoz is tartozhatna. A besorolás azonban nem változott, és a Caelum csillagkép mind a mai napig fennmaradt.

alfa Caeli. FI színképtípusú sárga csillag, valamivel nagyobb hőmérsékletű, mint a mi Napunk. 4,52 fényrendű csillagként ragyog. Abszolút fényessége 2,8 fényrend. Fénye több emberöltőn keresztül - 72 évig - vándorol hozzánk.

béta Caeli. Valamivel közelebb, 60 fényév távolságban van, 5,08 fényrendű F0 színképtípusú csillag. Abszolút fényessége 3,7 fényrend.

gamma Caeli. Narancs színű csillag, ami a K5 típusra jellemző színkép legfényesebb részéből ered. A csillag 4,62 fényrendű és 230 fényév távolságból látjuk. Abszolút fényessége 0,3 fényrend.

delta Caeli. 5,61 látszólagos vizuális fényrendű csillag: semmi mást nem tudunk róla, csak azt, hogy színképe, amely a semleges hélium abszorpciós vonalaival tűnik ki, B3 típusú. E csillagok felületi hőmérséklete 20 000°K körül van. A csillag 15 km/sec sebességgel távolodik tőlünk.