AURIGA

Aurigae Aur Szekeres

Eredeti görög neve Neniochos (az, aki a gyeplőt fogja), a latin Auriga — szekerest jelent.

alfa Aurigae - Capella. G5 és GO színképtípusú óriás, spektroszkópiai kettőscsillag, el nem különíthető kísérővel. Mindkét csillag a mi Napunkkal azonos színképcsoportba tartozik. A Capella csak 45 fényévnyire van tőlünk. E távolságból 0,21 fény rendű csillagként figyelhető meg. 10 parszek távolságból fényessége -0,6 fényrendre növekednék.

béta Aurigae Menkalinan. A név az arab menkib dsi'1-iman-ból vagyis a “szekeres hátá"-ból vezethető le. Változócsillag, alig észlelhető amplitúdóval, 1,9-2,0 közti fényességgel. A hidrogéncsillagokra jellemző: A2 színképtípusba sorolható, 65 fényévnyi távolságra van tőlünk.

gamma Aurigae. Algol típusú, ismert változócsillag, amelynek fényessége 9883 nap alatt 3,4 fényrend maximumról 4,5 fényrend minimumig változik. A csillag F0 színképtípusú szuperóriás, olyan távolságban van, amelyet a fény 3300 év alatt tesz meg.

théta Aurigae. 116 fényév távolságban van, és onnan 2,71 fényrendű csillagként ragyog. Hidrogéncsillagokéra jellemző színképe van. 10 parszek távolságból fényessége 0,0 fényrendre növekednék.

A Szekeres csillagképben számos nyílthalmaz található: NGC 1960

(M 36), NGC 2097 (M 37), NGC 5236 (M 38), NGC 228l, NGC 1907.