APUS

Apodis Aps Paradicsommadár

Bayer 1603-ban összeállított Uranometriájában a déli égbolt csillagképei között a Paradicsommadár csillagképet is ábrázolta. Az eredeti Apus név “láb nélküli"-t jelentett. Az “Apus Indica" paradicsommadár tollazata csodaszép, de a lába igen csúnya. A bennszülöttek levágták a lábát, hogy csupán a madár szép részét kínálják a fehéreknek.

alfa A podis. A csillagkép legfényesebb tagja, amely 230 fényév távolságból, 3,81 fényrendű csillagként fénylik az égen. Ha 32,6 fényévnyire lenne, majdnem olyan erősen fénylene, mint a Szekeres csillagképben a Capella csillag. Az a Api a K5 színképtípushoz tartozik. Az ilyen csillagok hőmérséklete kisebb, mint a mi Napunké.

béta Apodis. Fizikailag azokhoz a csillagokhoz tartozik, amelyek színképe bizonyos mértékig hasonló a mi Napunkéhoz. Fény rendje 4,16. 10 parszek (vagyis 32,6 fényév) távolságból fényessége 1,5 fényrendű csillagéval érne fel. Távolsága 109 fényév.

gamma Apodis. A K0 színképtípus szubóriása. 105 fényév távolságból 3,90 fényrendű csillagként fénylik az égen. Abszolút fényessége 1,4 fényrend.

delta1, delta2 Apodis. Szép kettőscsillag. Az első összetevő 4,78, a második 5,22 fényrendű. E csillagok az M5 és Ml színképtípusba tartoznak, tehát viszonylag kis (kb. 3500 °K) felületi hőmérsékletűek. A kettőscsillag távolsága 220 fényév.