ANDROMEDA

Andromedae  And  Andromeda

Az Andromeda leglátványosabb része három arab eredetű, költői nevű, igen fényes csillag. Sirrah - jelentése: a megbilincselt asszony feje, Mirach — a csípője és Alamak — megláncolt lába.

alfa Andromedae - Sirrah. 2,15 látszólagos fényrendű csillag. Színképe B8, amely az ún. héliumcsillagokra jellemző. E csillagok hőmérséklete 20 000°K. A csillag 105 fényévnyire van tőlünk. Abszolút fényessége -0,4 fényrend.

béta Andromedae — Mirach. Olyan messze van, hogy a fény 82 év alatt ér onnan a Földre. A csillag 2,37 fényrendű. M0 színképtípusú vörös óriás, hőmérséklete viszonylag alacsony, 3500 °K. Abszolút fényessége 0,4 fényrend.

gamma Andromedae — Alamak. Kettőscsillag, narancs színű és kék összetevőkkel. A főcsillag fényessége 2,28 fényrend, a kísérőé 5,08. Jelenleg a két összetevő 10','0 távolságra van egymástól, elkülönítésükhöz kis csillagászati távcső szükséges. A gamma főcsillag K2 színképtípusú óriás, a másik A0 színképtípusú. A rendszer 160 fényév távolságban van.

NGC 224 — M 31 egy nagy spirálgalaxis megjelölése. Távolsága mintegy 2 300 000 fényév. Az NGC 205 és az M 32 (NGC 220) ködök az Anaromeda rendszerhez tartoznak és Tejútrendszerünk Magellán Felhőihez hasonló szatelliták. Az Andromeda-köd szabad szemmel is látható az éjszakai égen.

Az NGC 891 olyan galaxis, amelynek hossztengelye mentén összefüggő, sötét, fényelnyelő anyagköteg húzódik. A rendszer oldalával fordul felénk.