MAGYARÁZATOK

A CSILLAGKÉPTÉRKÉPEKHEZ

A CONSTEL csillagképet hiába keresnénk az égen. Csak a magyarázat miatt létezik, és Képolvasásra, valamint jelkulcsként szolgál az egyes csillagképek térképéhez.

CON ... A csillagkép latin nevének rövidítése: a piros mező az északi félgömb csillagképeit; a narancs színű mező a déli félgömb csillagképeit, a fekete mező az egyenlítői övezet csillagképeit jelöli. CONSTEL . . . valamely csillagkép latin (nemzetközi) neve. A latin csillagképnév után következik a név genitivus alakja, hivatalos nemzetközi rövidítése, majd magyar elnevezése. ABC, DEF, GHI . . . szomszédos csillagképek (nemzetközi rövidítésükkel). A, B jól látható — fényes — csillagok.

 1. A látszólagos fényrendek skálája — egész magnitúdók —
  a csillagokat jelző foltocskák már 0,5 magnitúdó különbséget is megmutatnak.
 2. A csillagmeejelölés módja. A kis korong mellé írtuk a csillag nevét
  és egyes csillagoknál a fényévekben mért távolságát is.

Színek szerinti megkülönböztetés:

a csillagok távolsága szerint:

a fehér szín a 100 fényévig terjedő,

a narancs szín a 100-tól 1000 fényévig terjedő,

a vörös szín az 1000 fényéven túli távolságot jelöli.

 1. Olyan kettőscsillagok, amelyeknek összetevői szabad szemmel
  vaey kézi távcsővel is megkülönböztethetők.
 2. Változócsillag (a külső kör jelöli a fényesség maximumát, a belső
  pedig minimumát).
 3. Minimumban 5,3 magnitúdónál kisebb fényességű változó.
 4. Nyílt csillaghalmaz.
 1. Galaktikus köd.
 2. Planetáris köd.

    9     Gömbhalmaz.
  10     Galaxis.

Fehér jel: Az égitest szabad szemmel vagy kézi távcsővel is látható. .

Fekete jel: az égitest csak nagyobb távcsővel látható

Tájékozódás a térképeken: a tájékozódási kereszt hosszabbik szára   É az égi Északi-sark felé mutat.